Jakiś czas temu nastąpiły zmiany w przepisach związanych ze świadectwami energetycznymi. Jeszcze niedawno objęte nimi były wyłącznie budynki wybudowane po 2009 roku, lecz aktualnie ten obowiązek objął wszystkie. Przy starszych budynkach nie trzeba ich robić od razu, natomiast są konieczne w przypadku sprzedaży czy wynajmu. Wtedy kopia tego świadectwa przekazana zostać musi nowemu najemcy albo kupującemu. Lecz i tu są planowane zmiany, być może że za jakiś czas trzeba będzie ono wymagane dla każdego bez wyjątku, nawet takiego jaki nie jest sprzedawany czy wynajmowany.

Samo Świadectwo energetyczne Lublin to dokument, który przede wszystkim zawiera informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na energię. To zapotrzebowanie przede wszystkim dotyczy ogrzewania i chłodzenia, lecz również podgrzewania wody czy wentylacji. W takim dokumencie muszą być zawarte informacje o przeznaczeniu i rodzaju obiektu, roku oddania do użytku oraz powierzchni ogrzewanej i całkowitej.

Do wyznaczenia charakterystyki energetycznej budynku pod uwagę są także brane wskaźniki zapotrzebowania na energię. Konieczność posiadania tych dokumentów daje z jednej strony informację o tym, jakich kosztów należy się spodziewać podczas użytkowania, a z drugiej skłania właścicieli do szukania rozwiązań zmniejszających energetyczne zapotrzebowanie. Takie Świadectwa energetyczne Warszawa nie są zbyt trudne do otrzymania, bowiem ich wykonywaniem zajmuje się wiele osób.

Liczyć się jednak trzeba z określonymi kosztami, jakie w dużym stopniu zależą od rodzaju obiektu oraz jego położenia. Ceny zaczynają się od kilkuset złotych za niewielkie mieszkanie do prawie dwóch tysięcy za budynki wielorodzinne. Jednak jest to nieduży wydatek w stosunku do grzywny, jaka może zostać nałożona nakładana na osoby nie posiadające tego dokumentu. Taka grzywna może wynieść nawet do 5 tysięcy, i obejmuje także wystawianie świadectw w oparciu o nieprawdziwe dane. Świadectwa są wystawiane na okres dziesięciu lat, który może zostać skrócony w przypadku jakiś poważniejszych prac.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
To cię powinno zainteresować: